Giỏ hàng

Chính sách phát hành thẻ

 

Thẻ Sliver (Bạc)

Hóa đơn 499.000đ được cấp thẻ Bạc

Quyền lợi: mua hàng được giảm giá 5% cho những lần tiếp theo

Thời hạn: 1 năm kể từ ngày được cấp thẻ

Không áp dụng trùng CTKM khác

 

Thẻ Gold (Vàng)

Hóa đơn 1.000.000đ được cấp thẻ vàng

Quyền lợi: mua hàng được giảm giá 10% cho những lần tiếp theo

Thời hạn: 1 năm kể từ ngày được cấp thẻ

Không áp dụng trùng CTKM khác

 Thẻ Platium (Bạch Kim)

Hóa đơn 2.000.000đ được cấp thẻ Bạch Kim (tặng 1 thẻ tích điểm)

Quyền lợi: mua hàng được giảm giá 15% cho những lần tiếp theo

Thời hạn: 1 năm kể từ ngày được cấp thẻ

Không áp dụng trùng CTKM khác

Thẻ tích điểm

  • Khách hàng có thể sử dụng thẻ, hoặc tặng người thân.
  • 250.000đ  = 1 điểm.
  • Không áp dụng trùng CTKM khác.
  • 8 điểm được mua giảm 50% tương đương.
  • Thời han: có giá trị 1 năm.

Khách hàng có thể gộp hóa đơn để nâng cấp thẻ Vàng, Bạch Kim bằng cách thu hồi thẻ cũ.